WITH SAFE STEPS TOWARDS THE FUTURE

Rreth Nesh

Eurometal > Rreth Nesh
Image
Eurometal

HISTORIKU RRETH NDËRMARRJES

“EUROMETAL” SH.P.K. është themeluar ne vitin 1997 si ndërmarrje prodhuese e produkteve nga metali. Pronar i kompanisë është z. Njazi Musliu. Që nga fillimi i veprimtarisë kompania është marrë me prodhimin e produkteve nga metali, si ulluqe vertikale/horizontale, mbrojtëse bore, dalje etj. Me vonë, ndërmarrja është zgjeruar dhe ka angazhuar ekipe punese të cilët kanë kryer montimin e materiale të prodhuara. Kompania ka filluar veprimtarinë me vetëm dy punëtorë, me pretendim të rritjes, ku edhe ajo ka ndodh me hapjen e repartit të prodhimit. Tani ndërmarrja jonë numëron rreth 101 punëtorë me orar të plotë. Punëtorët janë të ndarë në bazë të hirarkisë të cilën kompania e ka zhvilluar në bazë të nevojave, ku punëtorët janë të shpërndarë nëpër vijat prodhimet, si dhe ekipet e montimit të cilat kryejnë shërbimet në teren. Po ashtu kompania ka stafin e profesionalizuar të inxhinierëve të makinerisë, ndërtimtarisë, dhe arkitekt te diplomuar.
Kompania deri në vitin 2007 aktivitetet e saj i ka zhvilluar në objektet e Kooperativës Bujqësore Talinovci në fshatin Talinovc i Muhaxhirëve – Ferizaj. Ndërsa, nga viti 2007 e deri më sot aktivitetet zhvillohen në fshatin Babush i Ri–Ferizaj. Po në të njejtin vitë, kompania ka zgjeruar edhe linjen e prodhimit, duke sjell makinerinë për prodhimin e konstruksioneve metalike. Ku me këtë kompania ka kapacitetin që të bëjë prodhimin dhe montimin e një objekti komplet, duke filluar nga shtyllat metalike, kapriatat, veshje me panel, izolimin me elemente nga llamarina, dhe te gjitha elementet të tjera të nevojshme nga metalet.
0+

Vite Eksperiencë

0+

Staf

0

Objekte të kryera

Misioni ynë

Brenda pak vitesh ne synojmë që t`i shumëfishojmë kapacitetet tona prodhuese, dhe punët tona ti orientojmë drejtë shteteve të bashkimit evropian.

Visioni

Për të qenë një lider në prodhim dhe shpërndarje të produkteve dhe shërbimeve me cilësi të lartë me vlerë të shtuar për industrinë e ndërtimit.

Arbnore Musliu Kunushefci

Departamenti i Financave

Elbasan Musliu

Menaxher i Projekteve

Fitim Bajrami

Departamenti i Projektimit/Ofertimit

Sherif Musliu

Menaxher i Projekteve

Zeqir Kurtishaj

Inxhinier i Mekanikës

Donikë Guri

Inxhiniere e Makinerisë

Arjeta Ramadani

inxhiniere e Makinerisë

Agim Salihu

Inxhinier i Mekanikës

Kremtim Premtovci

Inxhinier i prodhimit

Egzon Neziri

Inxhinier i Makinerisë

Jeton Gashi

Inxhinier i Mekanikës

Jakup Kuka

Inxhinier

Bujar Shabani

Kontabilist

Vigan Hajdari

Marketing Manager