ME HAPA TË SIGURT DREJT TË ARDHMES

0+

PROJEKTE TË PËRFUNDUARA

0+

KLIENT TË KËNAQUR

0+

PUNËTOR & INXHINIERA

Historiku
Rreth Ndërmarrjes

“EUROMETAL” SH.P.K. është themeluar ne vitin 1997 si ndërmarrje prodhuese e produkteve nga metali. Pronar i kompanisë është z. Njazi Musliu. Që nga fillimi i veprimtarisë kompania është marrë me prodhimin e produkteve nga metali, si ulluqe vertikale/horizontale, mbrojtëse bore, dalje etj. Me vonë, ndërmarrja është zgjeruar dhe ka angazhuar ekipe punese të cilët kanë kryer montimin e materiale të prodhuara.

Kompania ka filluar veprimtarinë me vetëm dy punëtorë, me pretendim të rritjes, ku edhe ajo ka ndodh me hapjen e repartit të prodhimit. Tani ndërmarrja jonë numëron rreth 101 punëtorë me orar të plotë. Punëtorët janë të ndarë në bazë të hirarkisë të cilën kompania e ka zhvilluar në bazë të nevojave, ku punëtorët janë të shpërndarë nëpër vijat prodhimet, si dhe ekipet e montimit të cilat kryejnë shërbimet në teren. Po ashtu kompania ka stafin e profesionalizuar të inxhinierëve të makinerisë, ndërtimtarisë, dhe arkitekt te diplomuar.

Më Shumë

Project

See more

Contact Us

Njazi Musliu – Pronari

+383 (0) 49 503 333

+383 (0) 44 503 337

njazi.m@eurometal-ks.com

Elbasan Musliu – Departamenti I shitjes

+383 (0) 49 426 060

elbasan.m@eurometal-ks.com

Fitim Bajrami – Departamenti I Projektimit/Ofertimit

+383 (0) 49 608 090

fitim.b@eurometal-ks.com

Adnan Mahmuti - Departamenti I Projektimit/Ofertimit

+383 (0) 49 789 505

adnan.m@eurometal-ks.com

Sherif Musliu – Mbikqyres I Projekteve

+383 (0) 49 503 999

sherif.m@eurometal-ks.com

Arbnore Musliu Kunushefci – Departamenti I Financave

+383 (0) 49 999 985

arbnore.m@eurometal-ks.com