MBAJTËSE HOR. & VER.


Mbajtëse Horizontale

Shërbejnë për fiksimin e ullukut horizontal dhe për caktimin e ramjes së ullukut.