KAPAKË


Shërbejnë për mbylljen e ullukut horizontal apo koritës në një vend të caktuar.