DALJE


Shërben për zbrazjen e ujit nga ulluku horizontal apo korita në një vend të caktuar dhe lidhjën mes ullukut horizontal dhe ullukut vërtikal.