ULLUQE DHE KËNDORE


Kompania jonë gjithashtu bënë prodhimin e ulluqeve horizontale dhe vertikale.

Në programin prodhues hyjnë: