TË GJITHA PROFILET PËR RIGIPS


Profilet për Rigips

Përdoret për nivelizimin e plafoneve dhe ndarjen e mureve të sistemit rigips (knauf). Prodhojmë profile me standard të ndryshme:

Gjithashtu këto gjatësi mund të prodhohen edhe sipas porosisë.