PANEL


Panele për Kulme dhe Fasada

Ne bëjmë furnizimin dhe montimin e paneleve. Furnizimi bëhet nga kompanitë me renome Evropiane.

Paneli për mbulimin e kulmit dhe fasadës përbëhet prej dy shtresave të llamarinës së profiluar, kurse vëllimi (boshllëku) në mes mbushet me shkumë të ashpër, ekologjike dhe të vetëfikshme poliuretani, i cili ka një dendësi prej 40-43 kg/m³,

Kemi trashësi te ndryshme te Panelit: