TR.18 TRAPEZ


MBULESË NË FORMË TRAPEZI

Mbulesa në form trapezi kryesisht përdoret për objekte të medha, në veqanti për halla të ndryshme industriale.

Përdoret në dy forma: mbulese dhe plafon.

Me këtë formë të mbulesës mund të formojmë sendviq panel (me termoizolim te leshë xhamit dhe leshë gurit), për mbulimin dhe mbylljen e objekteve të ndryshme (me konstruksione metalike).