TR.10 TRAPEZ


MBULESË NË FORMË TRAPEZI

Ky lloj profili përdoret kryesisht për pllafone, fasadë në formë horizontale ose vertikale dhe nganjëherë për mbulimin e kulmit.