T.40 Tjegulla


Mbulesë në formë tjegulle T 40x395mm

Mbulesa në formë tjegulle është e kualitetit të lartë dhe shërben për mbulimin e objekteve të ndryshme, si shtëpitë e vogla, villave e deri te ndërtesat banuese dhe objektet afariste.

Është e qëndrueshme ndaj kushteve të ndryshme klimatike dhe rezistence ndaj erërave të forta.