FORMË KASETE


FASADË NË FORMË KASETE

Llamarina e rrafshët përdoret edhe për formimin e fasadave të objekteve-fasadave në formë kasete. Kjo formë na mundëson punimin e kasetave me dimensione dhe ngjyra sipas porosisë, si dhe me shtrirje horizontale ose vertikale të kasetave.