FD 25


MBULESË ME FALLC TË DYFISHTË FD 25

Një prej formave tjera, për mbulimin e objekteve është edhe mbulesa me shirita të rrafshët, të cilët mes veti lidhen me fallc të dyfishtë.

Mbulesa me fallc të dyfishtë është zgjidhje posaqërisht e përshtatshme për mbulimin e objekteve të cilët e kanë kulmin me pjerrtësi të vogël, si dhe ato me kulm në formë harku. Me se tepermi perdoret per xhamia dhe kisha.