MBULESA DHE FASADA


Ne prodhojmë mbulesa nga llamarina e plastifikuar dhe e zingëtuar për objekte me madhësi të ndryshme.

Llojet e mbulesës nga llamarina:

Foli Anti-Kondenzuese – Fillc

Kondenzi mund të lajmrohet si pasojë e ndryshimit të temperatures në mes të ajrit mbrenda dhe jashtë. Kur ajri i ftohtë nga jashtë ftohë llamarinën, për shkak të përqueshmërisë të llamarinës në anën e mbrendshme të saj fillon të krijohet vesa, e cila në formë të pikes së ujit bie në dysheme. Procesi i pikimit zgjatë derisa temperature e ajrit jashtë të mos barazohet me temperaturën e ambientit mbrenda, – nën cati. Për zgjidhjen e këtij problem, ju preferojmë blerjen e llamarinës me membrane FILLC të ngjitur ne pjesën e poshtme. Fillc-i i bashkangjitet llamarinës gjatë procesit te profilimit, e cila e absorbon kondenzin e krijuar dhe e mbanë atë mbrenda derisa temperature e jashtme të balancohet me atë te mbrendëshme.

Poashtu kemi lloje të ndryshme të fasadave: