VENTILATOR NATYRAL


Për dallim nga ventilatorët natyral këto janë shtëpiza statike të cilat shërbejnë për ajrosjën natyrale të objekteve dhe vendosën në pjesën më të lartë të kulmit (kulumarë).