ELEMENTET PËRCJELLËSE NGA LLAMARINA


Prodhojme dhe montojmë të gjitha elementet përcjellëse për izolim të kulmit (për largimin e ujit), siç janë: