image

Strukturat e Çelikut

Strukturat e forta, të personalizuara dhe ekonomikisht të pranueshme të çelikut janë bërë një zgjedhje e shkëlqyeshme dhe e besueshme për projekte ndërtimi me porosi të vogla dhe të mëdha.image

Ndërtime prej Çelikut

Krahasuar me ndërtimin e materialeve tradicionale, ndërtesat prej konstruksioneve të çeliku janë të shpejtë për tu ndërtuar, e cila redukton kostot e projektit dhe i plotëson afatet kohore.


image

Veshja me Metal

Nëse keni një konstruksion prej metali, një konstruksion i përbërë prej shumë shtresave, një panel metalik i izoluar që nevojitet për të mbrojtur muret e jashtme të ndërtesës ose për të përmisuar anën estetike të një ndërtese çeliku, Euro Metal mund t'ju ndihmojë përmes specialistëve të tyre.

image

Riparimet

Nëse jeni duke kërkuar për modifikimin e strukturës së objektit, Euro Metal shumë shpejt mund të japë një jetë të re në ndërtesat më të vjetra çeliku.image

Kontraktimi i Përgjithshëm

Ne sjellim furnizuesit, kontraktorët dhe konsulentët, më të mirë në projektin tuaj me një çmim të drejtë dhe të ndershëm. Konsulentët tanë profesionistë në ndërtimin e çelikut mund të diskutojnë dhe sugjerojnë vlerën më të mirë.


image

Dizajnimi i Objektit

Euro Metal është një kompani që ofron zgjidhje në konstruksionet e çelikut. Ne ju mundësojmë projektimin, vlerësimin, paisjet, fabrikimin dhe instalimin e projekteve të konstruksioneve metalike të çdo madhësie.