• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Detajet e Projektit

Eurometal, me nje profesionalizëm në fushën e konstruksioneve të çelikut, prezanton projektin e një Servisi për kompaninë Alban Zhushi, me një sipërfaqe prej 600 m² i punuar me përkushtim dhe mjeshtri nga inxhinieret e kompanisë Eurometal dhe i përfunduar me një afat kohor 21 ditë.

  • Klienti: Alban Zhushi
  • Lokacioni: Prishtinë
  • Destinimi: Servis
  • Sipërfaqja: 600 m²
  • Afati Kohor: 21 ditë